Fylkesleder sterkt imot forslag om flere helger

Av Elise Steen, 08.01.2016

Fylkesleder, Linda Lavik, er sterkt imot forslaget til arbeidstidsutvalget om hyppigere helgejobbing for sykepleiere og andre helsearbeidere. Dette vil vi kjempe imot, sier Linda Lavik.

Les mer om sykepleierforbundet sitt syn på forslaget til arbeidstidsutvalget her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2784443/17036/--Slett-arbeid-fra-arbeidstidsutvalget

Her finner du mer informasjon om arbeidstidsutvalget og hele utredningen: http://arbeidstidsutvalget.no/