Godt nyttår alle sykepleiere og jordmødre!

Av Linda Lavik, 08.01.2016

Godt nyttår. Her kommer nyhetsbrev til deg med blant annet faglige tilbud. NSF jobber for medlemmenes interesser både fagpolitisk, interessepolitisk og samfunnspolitisk. Nå er det igjen angrep på sykeplernes arbeidstid.

NSF er rystet over arbeidstidsutvalget som har foreslår at helsearbeidere skal jobbe flere helger og lengre dager. NSF sier nei til at sykepleierne som fast ordning skal jobbe oftere enn hver 3 helg. Det vi skal huske på er at sykepleierne allerede jobber i tøffe turnusplaner. Det å pålegge sykepleierne enda mer, er uklokt. Vi må ta ansvar for sykepleierne helse og vi må ta ansvar for at sykepleierne skal stå i arbeid fram til pensjonsalder. NSF Buskerud er klar til å kjempe for dette. Du kan lese mer om arbeidstidsutvalget her

NSF har fått nytt fylkeskontor og det blir offisiell åpning mandag 1. februar fra kl 14 -17. Det nye kontoret ligger i Sankt Olavsgate 2 i Drammen, og alle medlemmer er velkonmne til å komme innom. Vår forbundsleder Eli Gunhild Bye kommer ca kl 16. Trommekorpset skal spille.

Noen medlemmer har kontaktet oss og sagt at medlemskontingenten har blitt vesentlig dyrere i 2016. Dette stemmer ikke. Kontingenten er fortsatt 1,45% av brutto lønn for ordinære medlemmer, med maks kr 478 per måned som høyeste sats (justering på 16 kr per måned). Her kan du lese mer om hva medlemsskapet koster . NSFs kontingent er ikke høyere enn andre fagforbunds satser. Ta kontakt dersom du har spørsmål.