Posterutstillingen

Av NSF

NSF inviterer til innsending av abstrakter til posterpresentasjon under Sykepleierkongressen 2020. 

I 2016 hadde vi over 100 postere og kunne dele ut mange posterpriser ved kongressens slutt. Vi håper på en like spennende posterutstilling i 2020 og kommer med invitasjon og informasjon om innsending i desember.