Invitasjon til posterutstilling

Av NSF

Har du noe spennende fra ditt fagfelt som du ønsker å presentere? Da har du en ypperlig mulighet til å lage posterpresentasjon til sykepleierkongressen.

I løpet av kongressen ønsker vi å vise mangfoldet av sykepleieres fagutvikling og forskning. I utstillingsområdet vil over 100 postere bli presentert. Posterne blir vurdert av en fagjury og det blir utdeling av flere posterpremier. 

Generell informasjon
  • Abstraktet som sendes inn kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. 
  • Abstraktet bør inneholde temaer som er sentrale for kongressens tema «Sykepleiekraft». 
  • Bare medlemmer i NSF kan presentere poster. Ikke-medlemmer kan delta som samarbeidende deltaker/medforfatter.
  • Les våre retningslinjer for abstrakter


Send oss et kort sammendrag/abstrakt som presenterer:

1. Sykepleieprosjekter eller fagutviklingsarbeid

Sykepleiekongressen trenger et strukturert abstrakt på maksimum 300 ord. Les våre retningslinjer for abstrakt på fagutviklingsarbeid.

2. Forskningsprosjekter

Sykepleiekongressen trenger et strukturert vitenskapelig abstrakt på maksimum 300 ord. Les våre retningslinjer for abstrakt på forskningsprosjekter.

Innsending

Send abstraktet til: posterK2020@nsf.no


Utvidet frist for innsending: 1. april 2020