Godt nytt år til alle rehabiliteringssykepleiere!

Av May Iren Bendiksen, 10.01.2016

2016 står for døren med nye muligheter for rehabiliteringsfaget. Som leder av
NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering ønsker jeg at faggruppa skal
vokse og bli mer synlig i året som kommer.

 

Leder og FSRHs styre kan gjøre noe, men vi er helt avhengig av at dere
som medlemmer også bidrar.

Som medlem kan du bidra på mange måter:
- Synliggjøre sykepleiefaget innen rehabilitering både på egen arbeidsplass 
  og utad.  Hva med å skrive en artikkel om rehabilitering i media?   
- Du kan verve en kollega til faggruppa. Jo flere vi blir, jo mer slagkraftige 
  blir vi.
- Du kan søke NSFs prosjektmidler for utvikling av rehabiliteringsfaget. 
  Disse midlene utlyses i løpet av januar/februar (følg med på facbookgruppa vår).
  Prosjektet kan være direkte opp mot din arbeidsplass eller mer generelt i forhold
  til rehabiliteringssykepleie.  
- Du kan bli FSRHs kontaktperson i fylket (se egen sak)
- Du kan bli en rehabiliteringsblogger (se egen sak)

Har du andre gode ideer/ønsker for aktiviteter i faggruppa så ta gjerne kontakt.

Vi skal vise at vi er tydelige, modige og stolte rehabiliteringssykepleiere.