Vil du bli FSRHs kontaktperson i ditt fylke?

Av May Iren Bendiksen, 10.01.2016

FSRH er en relativ liten faggruppe med ca. 250 medlemmer. Vi har ingen aktive
lokalgrupper. Nå ønsker vi å bøte på dette ved å opprette kontaktpersoner for
faggruppa i fylkene.

Ideen kom fra et medlem i Møre- og Romsdal. Hun foreslo at man kunne opprette
kontaktpersoner som kunne være styrets link ut til fylkene. Hun stilte seg villig til å være kontaktperson for Møre- og Romsdal. Dette synes styret er en god ide og søker
derfor etter medlemmer i de andre fylkene som kunne tenke seg en slik rolle. Meld din
interesse til may.bendiksen@hotmail.com.