Vil du bli en rehabblogger?

Av May Iren Bendiksen, 10.01.2016

Høsten 2016 lanserte Sykepleien en «fagblogg» på Sykepleien.no der
bidragsytere fra faggruppene i NSF kan publisere sine innspill. Vi søker
derfor etter en rehabiliteringsblogger.

Styret i FSRH søker noen i vår faggruppe som ønsker å bidra med fakta og
aktuelle problemstillinger i forhold til rehabiliteringsfaget. Dette er en glimrende
måte å gjøre faget vårt synlig på og vi håper det er noen som er interessert.
Meld din interesse til may.bendiksen@hotmail.com.

Når Sykepleien har godkjent deg som bidragsyter, og registrert din profil, kan
kan du som blogger logge deg på for å publisere ditt innlegg når som helst. Når
artikkelen blir publisert, ledsages den av din profil (navn, bilde, arbeidssted,
utdanning osv).

Redaksjonen i Sykepleien vil hjelpe til med å prioritere aktuelle fagbloggartikler
redaksjonelt, både på egne nettsider og via sosiale medier.

Prekvalifiseringen gjør at artiklene ikke må gå gjennom formell «godkjenning» i
redaksjonen, men desken i Sykepleien vil likevel kunne foreta språkvask før den
endelig publiseres. Desken vil også sikre at presseetisk standarder blir overholdt.