Intensivsykepleiere er eksperter

Av Sigbjørn Flatland, 10.06.2016
Denne filmen ble laget til NSFs Landsmøte 2015 i samarbeid med NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere. Filmen viser på en god måte hvordan sykepleiere som eksperter jobber på flere "plan" når de møter sine pasienter.