Invitasjon til deltakelse i spørreskjemaundersøkelse

Av Lene Margrethe Rektorli, 11.01.2016

Påminnelse og rettelse!
Viser til Nyhetsbrev fra Sentralt fagforum i desember 2015. NSF ønsker å styrke faggruppene og deres rolle i organisasjonen. Hvordan skal vi best innrette faggruppenes arbeid i fremtiden?

Ved å sette av 5-10 minutter til å svare på vedlagte spørsmål kan du som faggruppe-medlem gi oss viktige innspill i dette arbeidet.

Alle medlemmer har fått en mail fra sentralt fagforum i januar med en personlig link som dere bes følge.

Alle som deltar i undersøkelsen vil være med i trekningen av en Iphone 6.

Svarfrist 1. februar 2016