Har du forslag på Årets sykepleier 2016?

Av NSF

Send inn ditt forslag da vel!

Norsk Sykepleierforbund Finnmark vil i 2016 dele ut prisen for 11. gang.  Du kan være med å bestemmer hvem som skal få prisen.

Prisen "Årets Sykepleier" er opprettet for å fremme en sykepleiertjeneste som er pasientnær, tydelig og kompetent.  Prisen er en del av NSF Finnmark`s arbeid  med å  sette fokus på kvalitet og faglig forsvarlighet på sykepleiertjenesten i Finnmark.  Tildelingen skal være et bidrag til arbeidet som er rettet mot utfordringen sykepleierfaget og sykepleierrollen står overfor.  Foruten å være medlem av Norsk Sykepleierforbund sier kriteriene at "Årets Sykepleier" : *  må arbeide i Finnmark *  kan ha vært med på å utvikle og/eller profilere sykepleierfaget på en god måte  * kan også ha utmerket seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter *  på en god måte har arbeidet for å fremme samhandling imellom kulturer og kulturforståelse i sykepleiertjenesten.

Forslagsstillere kan være sykepleiere, sykepleierstudenter, lærere, pårørende, ledere og andre med god kjennskap til praksis.  Juryen, som er fylkesstyret i NSF Finnmark, har ved utvelgelsen vektlagt forslagsstilleres begrunnelser.  Link til skjema som benyttes ved forslag finner du oppe i hjørnet under vedlegg.

FRIST FOR Å SENDE INN FORSLAG ER 1. februar 2017