Viktig endring – lov om pensjonsordning for sykepleiere

Av Marit Gjerdalen, 03.02.2016

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

Regelendringen får konsekvenser for pensjonister som har gått av med alderspensjon og inngått avtale om å jobbe inntil 167 timer pr kvartal. Disse må også forholde seg til at grensen for  innmelding er 20 prosent av full stilling fra 1 april 2016. Pensjonistene kan ikke jobbe ut over dette uten at det får konsekvenser for pensjonen.

NSF jobber for at det skal være mulig å arbeide på pensjonistavlønning ut over 20 prosent stilling. Dette aksepteres ikke i sykepleierordningen i dag. NSF sendte i forrige uke brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å få avklart om sykepleiere også kan arbeide på pensjonistvilkår fra 01.04.16. Når vi får svar vil vi informere om det her på nettsiden.

 Spørsmål om arbeid ved siden av pensjon må rettes til KLP.