Høring på læreplaner på VG2 og VG3 helsearbeiderfag

Av Bjørg Ranang, 19.01.2016

Nå er reviderte læreplanen for Vg2 og VG3 ute på høring med svarfrist i begynnelsen av mars. Faggruppen tar gjerne i mot innspill fra medlemmene. Send innspill til medlemmene i styret via epost - se til høyre på nettsiden.

Lenke til høringsdokumentet