Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom

Av Ragnhild Kristiansen, 20.01.2016

Nå er det tid for å søke videreutdanning.

Viktig at alle som kan tenke seg dette søker nå.

Tilbudet står i fare for å falle bort dersom det blir for få søkere.

 

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom 

Sykepleiere med videreutdanning i   nyresykepleie skal gi sykepleie til pasienter med akutt og kronisk nyresvikt.   De aller fleste pasienter som får en nyresykdom utvikler kronisk nyresvikt,   og de vil ha et livslangt behov for behandling av sin nyresykdom.

                                                                                                                             
   

Studienivå

   
   

Videreutdanning

   
   

Varighet og omfang

   
   

Deltid over 2 år, 60 studiepoeng

   
   

Studiestart

   
   

Høsten 2016

   
   

Opptakskrav

   
   

Autorisasjon som sykepleier og     minst 2 års   praksis som sykepleier

   
   

Studieplasser

   
   

20

   
   

Søknadsfrist

   
   

1.mars 2016, Søk her!

   
   

Kostnader

   
   

Kr 17 450 pr halvår

   
   

Lånekassegodkjent

   
   

Ja

   
   

Mer   informasjon

   
   

opptak@diakonova.no