Viktig informasjon til dere som er pensjonister eller planlegger å gå av med pensjon i nær fremtid

Av Sølvi Helene Sæther, 25.01.2016

Viktig lesing for sykepleiere som går av med pensjon og har tenkt å jobbe noe ved siden av eller er pensjonist og har avtale med arbeidsgiver om å jobbe inntil 35 % stilling. Fra 1.4.2016 er denne muligheten redusert.    

Stortinget har vedtatt en forandring i "Lov om pensjon for sykepleiere". Fra 1.4.2016 har pensjonister anledning til å jobbe inntil 20% ved siden av sin pensjon. Tidligere var denne grensen 167 timer i kvartalet, eller ca 35%. Nå er denne muligheten redusert til 20 % eller ca 7.5 time. Spørsmål om arbeid ved siden av pensjon må rettes til KLP:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2791884/17036/Viktig-endring-–-lov-om-pensjonsordning-for-sykepleiere

https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/lovendring-av-innmeldingskravet-for-sykepleierne-1.32600