Lokalgruppeledersamling

Av Margrete Ronge, 26.01.2016

Litt informasjon om lokalgruppeledersamlinger.

Lokalgruppeledersamling

FSU ønsker aktive lokalgrupper rundt om i vårt langstrakte land. Vi er klar over at det meste av arbeidet gjøres på fritid og vi takker alle som påtar seg dette.  Lokalgruppeledersamling blir forsøkt lagt kvelden før FSU konferansen.  Da dekker FSU reise og en overnatting. Det har dessverre vært varierende påmelding de siste gangene og det kan være mange grunner til det. Det er ikke alltid like lett å få godkjent konferanser i dagens helsevesen. Det er leit men vi kan ikke gi opp på grunn av dette.

På lokalgruppeledersamlingene legges det opp til noen timer med faglig innhold. Vi forsøker å sette tema som kan gi dere litt oppmuntring og energi i hverdagen. I tillegg forsøker vi å ha en diskusjon/temadel som går på det å være lokalgruppeleder.

Dere er velkomne til å komme med forslag om tema/forelesere til samlingene.