Lønnskalkulatorer KS og helseforetakene (Spekter)

Av NSF

Her er lønnskalkulatorer for helseforetakene (Spekter, område 10) og kommunene (KS-området).

Lønnskalkulator etter lønnsoppgjøret 2018

Her finner du kalkulatorer for de generelle tilleggene som ble gitt i tariffoppgjøret 2018

Timelønnskalkulatorer

Her finner du kalkulator for timelønn og sentralt avtalte tillegg for arbeid på bl.a. kveld, natt og i helger for helseforetakene og KS. Vær oppmerksom på at det kan være avtalt bedre satser lokalt.

Lønnstillegg ved ansiennitetsopprykk KS

Her finner du kalkulator for å beregne lønnstillegg ved ansiennitetsopprykk i KS.