Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

 

Regelendringen får konsekvenser for pensjonister som har gått av med alderspensjon og inngått avtale om å jobbe inntil 167 timer pr kvartal. Disse må også forholde seg til at grensen for  innmelding er 20 prosent av full stilling fra 1 april 2016. Pensjonistene kan ikke jobbe ut over dette uten at det får konsekvenser for pensjonen.

NSF jobber for at det skal være mulig å arbeide på pensjonistavlønning ut over 20 prosent stilling. Dette aksepteres ikke av KLP i dag. Spørsmål om arbeid ved siden av pensjon må rettes til KLP.