Årsmøte og nytt styre for Møre og Romsdal

Av Lise Rastum, 08.02.2016

vedlagt oversikt over nytt styre og årsplan