BSF og europeisk samarbeid - Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE)

Av NSF

PNAE (Artikkelbilde)I 2007 ble BSF invitert til å delta i Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE), et europeisk samarbeid av sykepleiere som jobber med barn.

Her finner du en presentasjon av PNAE, og hva samarbeidet går ut på.

The Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) ble dannet i 2003, og er en europeisk gruppering av The International Association of Paediatric Nursing (IAPN) som ble etablert i 1998.

IAPN hadde tre hovedmål som også ble vedtatt av PNAE. Disse er:

 • bedre omsorg for barn og unge over hele verden
 • bruke FNs konvensjon om barns rettigheter for å fremme og argumentere for helse-og utvikling hos barn
 • oppmuntre til kommunikasjon mellom pediatriske sykepleiere for å fremme omsorg for barn og unge.

I årene siden PNAE ble etablert har PNAE vokst kraftig og har nå over 23 medlemsland. Selv om noen land ennå ikke har egne nasjonale pediatriske forbund, etablerer stadig flere en gruppe for pediatriske sykepleiere i sine nasjonale sykepleieorganisasjoner.

Gjennom sine aktiviteter søker PNAE å sikre at barn, unge og deres familier over hele Europa er garantert god kvalitet på den sykepleie og omsorg de mottar og har krav på.

Aktiviteter frem til nå har omfattet å etablere en klar visjon for pediatrisk sykepleie i Europa og informere og drive rådgivning til andre europeiske organisasjoner hva angår problemer innenfor sykepleie til barn og ungdom.

Det har vært et stort fokus på å fremme felles standarder i pediatrisk sykepleie praksis og utdanning. Videre arbeider PNAE med fri bevegelse av pediatriske sykepleiere gjennom anerkjennelse av ulike utdanninger. PNAE har erkjent behovet for å definere hva en "pediatrisk sykepleier" er, og å ta opp spørsmål som regulering og utarbeidelse av pedagogiske standarder for pediatriske sykepleiere i Europa.

Definisjon av en pediatrisk sykepleier
Medlemmene i PNAE brukte International Council of Nurses (ICN 1998) sin definisjon som grunnlag for enighet om definisjonen av en pediatrisk sykepleier: 

" A nurse who has successfully completed a recognised course of study and practice experience in the nursing care of infants, children and adolescents/young people".

"Kjerneoppgaver " i pediatrisk sykepleie er også skissert og inkluderer:

 • rettighetsbasert, holistisk barn- og familiesentrert sykepleie
 • fremme fysisk og mental helse og velvære
 • ulykke og sykdomsforebygging
 • verne om barn
 • omsorg for spedbarn, barn og ungdom med: akutt /
  kronisk / livstruende / begrense fysisk og mentale forhold; uførhet / nedskrivning
  (fysisk / intellektuell / sensorisk) i alle deles av helsetjenesten

Den overordnede oppgaven for den europeiske pediatrisk sykepleier er å beskytte og å fremme rettigheter vedrørende barns helse, og gi omsorg i spesifikke / dedikerte helsetjenester for å møte behovene til barn og deres familier innen sykehus og lokalsamfunn i hele Europa.

 

Barnesykepleierforbundet deltok på sitt første møte i PNAE 5 og 6. november  2009 i Kroatia.

Informasjon fra dette møtet vil bli publisert etter hvert.

For ytterligere informasjon henvises det til vedlagte artikkel: