Årsmøte for Faggruppen av Sykepleieledere i Vestfold

Av Inger Stulen, 11.02.2016

Anne Marie Magnussen er valgt som ny leder av faggruppen

Faggruppen  av Sykepleierledere har hatt årsmøte, og valgt Anne Marie Magnussen som ny leder. Anne Marie er opptatt av utfordringene  sykepleielederne  står i. De står ofte i et press mellom å holde budsjett, samt støtte sykepleierne ute i "felten". Hun mener at man ofte ser flere løsninger ved å stå sammen enn å stå alene. Hun ønsker derfor at faggruppen skal bli et godt forum for å styrke sykepleielederne, og stiller derfor som leder, men vil gjerne ha med seg mange både som som medlem av faggruppen og i aktiviteter fremover!