Nyvalgt HTV ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Av Lene Topper, 26.02.2019

Anne Kathrine N. Malme er valgt til HTV ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) frem til mars 2021  Anne Kathrine har frem til nå vært HTV ved Høgskolen i Telemark.  Anne Kathrine ble oppnevnt av fylkesstyret i Telemark, da det kun var en kandidat til vervet.

NSF Telemark gratulerer!