Hvordan forebygge og håndtere trusler og vold på arbeidsplassen ?

Av NSF

Det nettbaserte studiemateriellet "Trusler og vold på arbeidsplassen" - arbeidsbok og veileder er utarbeidet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i fellesskap, og kan fritt lastes ned til bruk i virksomhetene.

Hensikten med studiemateriellet er å sette temaet på dagsorden på den enkelte arbeidsplass. Opplegget skal være til hjelp i prosessen med å forebygge og lage gode rutiner for håndtering av trusler og vold.

Materiellet består av et veilederhefte med en tilhørende PowerPoint presentasjon til den som skal lede prosessen, samt en arbeidsbok til deltagerne.

Lenke til "Veileder"  (2).pdf

Lenke til "Arbeidsbok" (2).pdf

Lenke til PowerPoint presentasjon (2).pptx