Sykepleierprisen og Lederprisen 2016

Av Inger Stulen, 19.02.2016

Nå er tiden inne for å løfte frem sykepleiere og sykepleierledere som gjør en forskjell for pasienter, kollegaer og /eller faget!

Det er nå tid for å finne gode kandidater til sykepleierprisene i Vestfold 2016.

Prisene deles ut under fagdag for medlemmer i Vestfold som arrangeres i auditoriet på Sykehuset i Vestfold på den internasjonale sykepleierdagen 12.mai.

Vedlagt følger informasjon og forslagsskjema til Sykepleierprisen og Lederprisen 2016.

Fristen for å melde inn kandidater er utvidet fra 31. mars til 8. april 2016.

Sykepleierprisen_Vestfold_2016

Lederprisen_Vestfold_2016