To nye forskningsprogram fra Forskningsrådet

Av NSF, 19.02.2016

Forskningsrådet har lansert to nye forskningsprogram på helse, og lyser nå ut 180 millioner kroner. Programmene er "Bedre helse og livskvalitet" og "God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering".

Søknadsfrist for begge utlysningene er 20.04.16.

De to programmene er ment å bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til folkehelse, diagnostikk, rehabilitering og behandling.

BEDREHELSE ("Bedre helse og livskvalitet") lyser ut 120 mill. kroner til intervensjonsforskning. Hovedmålet for programmet  er å fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

BEHANDLING ("God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering") lyser ut 60 mill. kroner til klinisk forskning som skal bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Endepunktene for forskningen som programmet understøtter, skal være pasient- og tjenesterelevante, og brukermedvirkning skal ivaretas. Sykdommer som representerer store samfunnsmessige utfordringer, vil være sentrale.

Mer informasjon finnes på Forskningsrådets nettsider.