Årets konferanse - eHelse 2016

Av Cecilie Graver, 24.02.2016

Konferanse 26.-27. april i Oslo

Programmet er klart og påmeldingen er åpen. 

Earlybird: Mandag 29. februar.

eHelse 2016

eHelse 2016 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen passer for de som søker et tverrfaglig forum for både helsepersonell, teknologer, IT-utviklere,  ledere, beslutningstagere og politikere. 

På eHelse 2016 kan du høre Guro Fjellanger, tidligere miljøvernminister og bystyremedlem  Oslo fortelle om sine pasienterfaringer med både en medfødt tilstand og en kreftsykdom. Med utgangspunkt i hennes historie vil kreftlege og leder av Norsk onkologisk forening Stein Sundstrøm og sykepleier og spesialrådgiver i Helse Stavanger Ove Nordstokke reflektere om hvorvidt e-helseløsninger kunne endret Guros opplevelse med tanke på de fem K’er – kultur, kompetanse, konfidensialitet, kommunikasjon og kontinuitet. IT-ekspert Peter Hidas vil til slutt kommentere hvordan teknologien kan hjelpe oss i fremtiden i tilsvarende situasjoner som problemstillingene Guro tok opp, relatert til Gatners nyeste vurderinger innen eHelse.

Forskningsrådet vil til slutt i åpningssesjonen offentliggjøre tildeling av prosjektmidler til 2-3 IKT fyrtårn innenfor helse, omsorg og velferd! Vinnerprosjektene vil ha  totalbudsjett på 50-100 MNOK til viktig forskning og utvikling innen ehelse.

Felles for parallellsesjonene er fokus på det som har blitt gjennomført: erfaringer, utfordringer og ambisjoner:

  • Pasientens rolle i en mer åpen journal
  • Hva skjer innen ehelse og teknologiutvikling?
  • Nye verktøy og arbeidsprosesser for helsepersonell og pasient.
  • Nasjonale satsninger – hva skjer her?
  • Hvor står kommunene med samhandlingsreformen?
  • Hvordan utnytte eksisterende helsedata?

Les mer om årets program.

eHelse 2016 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT og Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse  og Den norske legeforening. 

eHelse-konferansen har siden starten i  2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen danner et nøytralt og tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologer, IT-utviklere,  ledere, beslutningstagere og politikere som er opptatt av helse.

Se program og meld deg på