ÅRSMØTE NSF STUDENT 2016 - STUDENTVALGET ER I GANG

Av NSF

  

BLI MED PÅ ÅRETS MORSOMSTE BEGIVENHET!

Meldeperioden er nå i gang, og du kan nå stille til valg selv eller foreslå en annen som du ønsker skal representere deg til skoledelegat og/eller fylkesrepresentant.
DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER.

Frist for å melde eget kandidatur eller noen andre er utgangen av 1.april 2016!
NSF Student Årsmøte 2016 vil i år være 23.-26. juni på Klækken Hotell. Årsmøtet i NSF Student er Sykepleierforbundets øverste studentorgan. Er du medlem i NSF kan du stille til valg og være med på årets morsomste og viktigste helg for sykepleierstudenter.

BLI MED!

 
På årsmøte vil du møte sykepleierstudenter fra alle landets 40 sykepleierutdanninger, og i tillegg vil du være med på å bestemme hvordan NSF skal jobbe for å styrke sykepleierstudenters interesser. Det diskuteres saker om sykepleierutdanningen og hvordan vi syntes den skal være.

Dagene er fylt med interessante diskusjoner, viktige vedtak, morsomme aktiviteter og ikke minst en helg hvor du vil treffe framtidige kollegaer fra hele landet.

Husk at du er ekspert på hvordan det er å være sykepleierstudent akkurat nå. Vi trenger deg!

Du kan melde deg selv eller en annen som:

Skoledelegat: Fra alle studiesteder for sykepleierutdanning skal det velges et antall delegater til Årsmøtet. Hvor mange bestemmes av hvor mange som er medlem på din skole. Som skoledelegat kreves det kun at du er sykepleierstudent og medlem i NSF.

Fylkesrepresentant: Det skal velges en fylkesrepresentant fra hvert fylke.  I tillegg til å delta på Årsmøtet inngår fylkesrepresentanten som studentenes representant i NSFs fylkesstyre i ditt fylke. Der har studentenes fylkesrepresentant samme rettigheter som de øvrige styremedlemmene som er valgt blant sykepleierne i fylket. Fylkesstyret møter 6-8 ganger i året. Som fylkesrepresentant får du en unik mulighet til å lære deg masse om organisasjonsarbeid, arbeidslivsspørsmål og styrearbeid som du vil ha stor nytte av i din kommende yrkeskarriere. I tillegg knytter man mange verdifulle kontakter til sitt kommende yrkesfelt.

NSF Student dekker reise og opphold.

SLIK FOREGÅR VALGET:

-       Fra 4.mars og frem til utgangen av 1.april kan du melde deg selv eller en annen som kandidat.

-       Fra 2. til 30. april inviteres alle studentmedlemmer på ditt studiested til å stemme fram de kandidatene de ønsker.

-       3.mai kunngjøres resultatene på www.nsfstudent.no

 

 

Alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund har i henhold til NSFs vedtekter rett til å stille til valg, og til å være med å stemme frem skoledelegater til NSF Students årsmøte, fylkesrepresentant til NSFs fylkesstyre og studentdelegater til NSFs Landsmøte (hvert 4. år). Fylkesrepresentantene deltar også på NSF Students årsmøte.

Her er de to vervene du kan være med å velge inn representanter til nå:

  • Skoledelegat
  • Fylkesrepresentant

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her.  Man kan stille til valg til begge vervene om man vil. 

DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER. 

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant  eller studentrådgiver Dordi Schou på mobil 900 71 570.