Prekonferanser

Av NSF

Tirsdag 22.september arrangerer NSF en rekke prekonferanser.  Meld deg på tidlig - her er det svært begrenset med plasser.

Bli med på en av våre prekonferanser innen:

  • ledelse
  • forskning
  • jordmortjenesten
  • psykisk helse og rus

Deltagelse inkluderer lunsj, fagdag og middag 22.september + morgenseminar 23.september. 


Tirsdag 22.september

  • 12.00 Felles lunsj
  • 13.00-18.00 Faglig program
  • 20.00 Felles middag

 

Onsdag 23.september

08.15-09.15 Morgenseminarer:

  • 1. Ledelse og forskning
  • 2. Jordmortjenesten og psykisk helse og rus

Programmene blir lagt her når påmeldingen åpner 1.februar.