Prekonferanser

Av NSF

Tirsdag 22. september arrangerer NSF en rekke prekonferanser. Meld deg på tidlig - her er det begrenset med plasser.

Prekonferansene består av et faglig program fra kl. 13.00 - 18.00 og en felles middag på kvelden. I tillegg inkluderer prekonferansene to ulike morgenseminarer onsdag 23. september kl. 08.15 - 09.15, før Sykepleierkongressen åpner.

Prekonferanse for ledere

Tema: "Lederkraft - Kompetanse- og tjenesteutvikling i praksis" 
Faglig ledelse, kompetanseutvikling fra A til Å, gode eksempler fra praksis, hva ledere tror de gjør, og hva de faktisk gjør mm.

Morgenseminaret 23. september arrangeres sammen med forskerne og har tema "Hvordan skaper forskning lederkraft? Hvorfor, og hvordan få til forskning i praksis? Forsker og leder - hvordan kan det kombineres?"

Deltageravgiften på kun 500 kr for NSF-medlemmer inkluderer lunsj, faglig program, middag og morgenseminar. Hotell dekkes av den enkelte deltager.

Se foreløpig program (PDF) 

Meld deg på!

Prekonferanse psykisk helse og rus

Tema: "Sykepleiekraften i møte med mennesker". 

Morgenseminaret 23. september arrangeres sammen med jordmødrene og har tema "Hvordan kan vi sammen bidra til å forebygge vold mot de minste barna?"

Deltageravgiften på kun 500 kr for NSF-medlemmer inkluderer lunsj, faglig program, middag og morgenseminar. Hotell dekkes av den enkelte deltager.

Se foreløpig program (PDF)

Meld deg på!

Prekonferanse for jordmødre

"Utvikling av jordmorfaget" er utgangspunktet for denne prekonferansen. Følgetjenesten, endringer i fødepopulasjonen og ultralyd i svangerskapet er noen av overskriftene.

Morgenseminaret 23. september arrangeres sammen med psykisk helse og rus og har tema "Hvordan kan vi sammen bidra til å forebygge vold mot de minste barna?"

Deltageravgiften på kun 500 kr for NSF-medlemmer inkluderer lunsj, faglig program, middag og morgenseminar. Hotell dekkes av den enkelte deltager.

Se foreløpig program (PDF)

Meld deg på!

Prekonferanse for forskere

Tema: "Metoder med gjennomslagskraft". 
Hvilken forskningsmetode gir gjennomslagskraft? Hvem får forskningsmidler? Hvordan rekruttere flere forskere i sykepleie?

Morgenseminaret 23. september arrangeres sammen med lederne og har tema "Hvordan skaper forskning lederkraft? Hvorfor, og hvordan få til forskning i praksis? Forsker og leder - hvordan kan det kombineres?

Målgruppe: Sykepleiere med avlagt doktorgrad.

Deltageravgiften på kun 500 kr for NSF-medlemmer inkluderer lunsj, faglig program, middag og morgenseminar. NSF dekker hotellovernatting 22. - 23. september.

Se foreløpig program (PDF)

Meld deg på!