Prekonferanser

Av NSF

Tirsdag 30.november arrangerer NSF en rekke prekonferanser. 

Du kan melde deg på følgende prekonferanser:

- ledelse

- forskning

- psykisk helse og rus

- jordmortjenesten

 Mer informasjon kommer.