Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie

Av Gunhild Brørs, 03.03.2016

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie.

Nettverket består av ei arbeidsgruppe fra ulike deler av landet:

Leder: Tone M. Norekvål (Bergen)
Lars Mathisen (Oslo)
Glenys Hamilton (Oslo)
Kari Hanne Gjeilo (Trondheim)
Tove Aminda Hanssen (Tromsø)

 

Målet med nettverket er:

§Å få en oversikt over pågående forskning i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å formidle forskningsresultater fra norske prosjekter til det kliniske fagfelt
§ Å legge til rette for og styrke forskningssamarbeidet i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å profilere norsk forskning i kardiologisk sykepleie internasjonalt

Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad.