Studentpolitisk plattform og innsatsområder 2015-2016

Av Dordi Elisabeth Schou, 09.03.2016

 Studentpolitisk plattform og innsatsområder for 2015-2016 ble vedtatt på NSF Students Årsmøte 2015