Sykepleiekongressen 27+28 september 2016

Av Lene Margrethe Rektorli, 10.03.2016

Faggruppen for nevrosykepleiere oppfordrer våre medlemmer til å sende inn abstrakt til Sykepleiekongressen 2016 og å melde seg på. 

Håper vi møter mange av våre medlemmer der. Ny frist for innsending av abstrakt er satt til 1.april.