Hvem blir årets sykepleier og sykepleierleder?

Av Anne Mette Falck Høiland, 14.03.2016

Fylkesstyret i NSF Akershus har vedtatt å dele ut pris til årets sykepleier og sykepleierleder 2015.

Vi vet at det finnes mange faglig flinke sykepleiere og sykepleierledere i alle områder i Akershus. Du kan nå hjelpe oss med å foreslå de beste kandidater!

Årets sykepleierleder

Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleiere som gjennom sin lederstil viser et helhetlig ansvar administrativt, faglig, juridisk og etisk.

Prisen tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utøver ledelse av høy kvalitet.

Årets sykepleier

Sykepleieprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste av høy etisk bevissthet.

Prisen deles ut til en sykepleier eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle sykepleierfaget i et klinisk/praktisk, teoretisk og fagutviklende perspektiv.

 

Du kan gjerne foreslå på nytt tidligere kandidater.

Vedlagt finner du forslagsskjema til årets sykepleier og årets sykepleierleder, samt kriterier for prisene.

Forslag til kandidater må være oss i hende senest 15. april 2016.