Sant og usant om eldreomsorgen i Arendal

Av Halvard Dalen, 17.03.2016

NSFs Hovedtillitsvalgt i Arendal kommune Trine Sørensen har i Agderposten 17.mars et innspill som reaksjon på redaktørens påstand i Agderpostens lørdagsutgave 12.mars om eldres situasjon i Arendal kommune. Her kan du lese innlegget i sin helhet.

Sant og usant om eldreomsorgen i Arendal

Innspill

I Agderposten lørdagsutgave 12. mars ble det påstått at eldre på institusjon i Arendal kommune blir innelåst, frarøvet friheten, fratatt sin verdighet og integritet, og medisinert til det ugjenkjennelige helt til livet ebber ut. Hårreisende påstander! Er det virkelig sant?

Er det så ille å komme på sykehjem i Arendal? Mangler ansatte empati, oppdragelse og kompetanse, så de ikke kan imøtekomme pasienters lovfestede rettigheter? Og er det sånn at om man legger mormor ut på anbud og privatiserer eldreomsorgen, så vil alt bli så meget bedre?

Jeg synes det er rart at redaktøren av Agderposten, Aust-Agders største avis, kan komme med så graverende påstander uten nødvendig oppdatert kilde- materiale. For det er nemlig ikke sånn det er i Arendal.

Jeg er en av dem som har hatt full stilling som sykepleier på sykehjem i nitten år. I tillegg har jeg vært hoved-tillitsvalgt for kommunens 320 NSF-sykepleiere i tre år og mener jeg har noe bedre grunnlag for å si hva som er sant eller usant om eldreomsorgen i Arendal.

Eldre har det generelt veldig godt på sykehjem i Arendal. Jeg er utrolig stolt over den yrkesgruppen jeg representerer.

Ansatte har tatt videreutdannelser og kurser innenfor flere aktuelle problemstillinger; demens, kreft, palliativ pleie mm. Vi er kurset i pasientrettigheter, brukerinvolvering og dokumentasjon. Flere sykehjem er sertifisert for livsglede og de som ennå ikke er det, kommer straks etter.

Samhandlingsreformen har ført til at avanserte prosedyrer som tidligere bare ble utført på sykehus, nå gjøres på sykehjem.

 

De ansatte strekker seg lengre enn langt for å yte en god og forsvarlig helsehjelp tilpasset den enkeltes behov og nei, vi skiller ikke mellom dem som har eller ikke har pårørende. For noe vrøvl!

Redaktørens løsning er å legge tjenesten ut på anbud. Jaha? Vis meg ett privat sykehjem der eldre har det bedre enn i Arendal! Ikke har de bedre mat, flere sykepleiere eller bedre aktivitetstilbud. Tvert imot! De som profitterer på privat drift, er aksjonærene.

Nei, man kan lure på hvor mye empati og helsekompetanse redaktøren har, når han slenger ut ubegrunnede påstander og skremmer opp folk på denne måten. Det tjener ingen.

Hvordan skal vi få flere til å velge å bli sykepleiere eller helsefagarbeidere, når avisredaktøren baksnakker dem som arbeider der?

Det er tydeligvis ikke lenger sånn at alt som står i avisa er sant. Nå bruker selv redaktøren skitne salgstriks for å selge flere aviser og fremme sitt politiske ståsted.

Trine Sørensen

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund

 

 

 
Faksimile fra innlegg redaktøren i Agderposten 12.mars 2016