Utlysing av Fagstipend #1 2016

Av Arnold Måsøval-Jensen, 18.04.2016

NSFs faggruppe av hygienesykepleiere har den glede å lyse ut fagstipend #1 på kr 15.000, med søknadsfrist 10. juni 2016.

Formålet med stipendet er å stimulere til fagutvikling og å styrke kunnskapsnivået. Kriterier for hvem som kan søke, om tildeling og andre krav finner du under vedlagte stipendkriterier.

Bruk vedlagt søknadsskjema og send søknaden til leder av faggruppa: arnold.maasoeval-jensen@helse-mr.no.

Søknadsfristen er 10. juni 2016, og tildelingen vil gjøres kjent innen 20. juni 2016.