Faggruppens stipender - status for 2016

Av Arnold Måsøval-Jensen, 18.04.2016

Faggruppen har lyst ut fagstipend #1 for 2016 med søknadsfrist 10. juni 2016. Fagstipen #2 vil bli utlyst over sommeren.

Status for våre fagstipend (finansiert av eksterne aktører) er at en av de eksterne aktørene ikke lenger vil være med å finansiere stipend. Vi har imidlertid fått tilbakemelding om at faggruppen får støtte fra en ekstern aktør, slik at vi kan lyse ut ett stipend til over sommeren.