Nyhetsbrev nr. 1 2016

Av Cecilie Graver, 21.04.2016

Nyhetsbrevet finner du her

I årets første nyhetsbrev innleder faggruppens leder med noen ord om årets konferanse eHelse 2016. Deretter har Berit J. Brattheim, Førsteamanuensis ved Radiografutdanningen og Forsker ved instituttgruppe for helseinformatikk, NTNU skrevet et innlegg vedrørende deres artikkel ”Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune” (Sykepleien Forskning nr. 1/2016)