Presentasjon av kandidater til HTV-valg på Drammen sykehus

Av Elise Steen, 25.04.2016

I forbindelse med at hovedtillitsvalg, Live Gusfre, ved Drammen sykehus bytter jobb i august, må det velges ny hovedtillitsvalgt ved Drammen sykehus. Det er kommet inn to kandidater. Les deres presentasjoner her.

Kandidat nr 1:

Trude Hansen

  • 41 år
  • gift
  • 3 barn
  • Ferdig utdannet sykepleier i 1998

Jeg jobbet 4 ½ år hjemmesykepleien i Svelvik kommune før jeg begynte på Barnepost 1 på Buskerud Sentralsykehus januar 2003. Siden har jeg vært der (nå Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF).

Jeg har siden jeg var ferdig utdannet sykepleier vært engasjert i Norsk Sykepleierforbund og dens politikk. Det har gjort til at jeg nå har nesten 10 års erfaring som tillitsvalgt. Noen av disse årene også som hovedtillitsvalgt i kommune. Alle disse årene som tillitsvalgt, har gjort at jeg er veldig godt kjent med NSF både som organisasjon og dens politikk. Jeg har fått mye opplærling, vært på mange kurs og deltatt på mange samlinger og møter. En av mine store brannfakler er arbeidstid og turnus. Gjennom veldig mange år med både turnusskriving og godkjenning av turnus, har jeg høy kompetanse innenfor dette feltet. Jeg har deltatt på lønnsforhandlinger, både i forkant av sentrale, men også i lokale ved flere anledninger.

Jeg er veldig opptatt av sykepleie som fag og at sykepleierne skal være synlige i alle prosesser som angår dem.

Gjennom mange år på sykehuset, har jeg vært med på mange omstillingsprosesser og prosjekter. Jeg har blant annet sittet i delfunksjonsprosjektet til nytt sykehus Vestre Viken hvor jeg tilegnet meg mye kunnskap om tankegangen bak sykehusprosjektet. Jeg har hatt ett godt samarbeid med mine ledere, og gjennom dette har jeg tilegnet meg stor kunnskap i forhold til drift av avdelinger/sykehus. Gjennom godt samarbeid og samarbeidsklima kan vi skape gode arbeidsforhold for ansatte.

Gjennom vervet som hovedtillitsvalgt vil jeg ta med meg alt jeg har lært som tillitsvalgt, og mange års erfaring som sykepleier.

Godt valg!

Kandidat nr. 2:

Kathy Lie

Jeg heter Kathy Lie og er 52 år. Jeg bor i Lier, er gift og har to voksne barn. Jeg begynte på Medisinsk intensiv i oktober 2014, og er plasstillitsvalgt der. Før det jobbet jeg på Hjerte/lunge posten på Bærum sykehus (2008 -2014) hvor jeg også var tillitsvalgt. Jeg er utdannet på Høgskolen i Drammen og hadde min praksis og første jobb som sykepleier på Medsin 1. Jeg er aktiv i lokalpolitikken i Lier og fylkespolitikken i Buskerud, hvor jeg blant annet er involvert i planlegging av fjordby og sykehustomt.

Jeg startet min yrkesaktive karriere som telemontør og var den gangen tillitsvalgt i Norsk Teletjenesteforbund og Tele og Dataforbundet. Siden har jeg hatt en del år som selvstendig næringsdrivende med naturmedisinsk praksis (utdannet Homeopat) og drift av egen butikk.

Saker jeg brenner for:

-          At sykepleiere skal ha en anstendig lønn som det går an å leve av, uten overtid og ekstrajobber.

-          At sykepleiere skal ha en arbeidshverdag som man kan stå i helt til pensjonsalder uten å ødelegge helsa.

-          Jeg vil fortsette arbeidet for at vi skal få et fullverdig nytt sykehus på Brakerøya og slippe å jobbe på en byggeplass.

-          At sykepleierne får økte muligheter for faglig oppdatering og videreutdanning, bl.a. gjennom økt antall utdanningsstillinger.

Som hovedtillitsvalgt vil jeg legge vekt på å være tilgjengelig både for tillitsvalgte og enkeltmedlemmer på Drammen sykehus i tett samarbeid med NSFs rådgivere og fylkesstyret.