Nytt fylkesstyre

Av Bjørn Holtbråten, 25.04.2016

Nytt fylkesstyre ble valgt 18. februar 2016

Det første styremøtet ble avholdt på Lillehammer den 15. mars. Her ble vervene fordelt slik:

Verv       Navn       mail adresse       Telefonnr.
Leder       Marte Lie Perminow       martelieperminow@gmail.com       99799123
N.leder       Ingrid Omtvedt       ingrid_omtvedt@hotmail.com       92644549
Kasserer       Heidi Nordsveen       hesteinb@online.no       41931376
Sekretær       Gunn Kr. Broen Larsen       gunkrla@online.no       91339285
Styremedl.       Aina Sørum                
Styremedl.       Anna Østlund                
Vara       Karin Hammer