SPoR Psykisk helse og Rus- konferanse 2016

Av Espen Gade Rolland, 29.04.2016

Sex på agendaen

Seksualitet - våger du å spørre?

Presentasjoner fra konferansen er lagt ut her

1.-2. juni 2016, Drammen

Med forskningsseminar 3. juni

Se program: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2922981/10513