Forelesningsnotatene fra årets kongress i Trondheim

Av Karianne Lehmann Grønsleth, 01.05.2016

Her er forelesningsnotatene fra årets kongress i Trondheim