Meld fra hvor du er!

Av Silje Anfinsen Østrem, 02.03.2018

Står du oppført på riktig medlemsliste?

Har du skiftet navn, byttet arbeidssted eller har du flyttet?
Husk at du selv er ansvarlig for å melde endringer til NSF!

Oppdaterte medlemslister er helt avgjørende for at NSF tillitsvalgte skal få ivaretatt deg som medlem på en best mulig måte. Dette er viktig i vårt informasjonsarbeid, under tariffoppgjør og ikke minst under lokale lønnssforhandlinger. Selv om NSF har deg i sin sentrale medlemsliste, kan du bli uteglemt i lokale forhandlinger. Det er svært viktig at du har oppgitt riktige opplysninger til NSF.

Du kan selv sjekke dine opplysninger ved å logge deg inn på "min side".

Hvordan betaler du kontingent? Hvis du har avtalt at arbeidsgiver trekker kontingenten rett fra lønnen, har du kontrollert lønnsslippen? Det er ditt ansvar at kontingenten blir betalt, så ta deg tid til å sjekke dette. Vi oppfordrer alle til å betale kontigent via trekk i lønn, det sikrer at også arbeidsgiver har deg på sine medlemslister.

Ved endringer, ring medlemstjenester på telefon 99 40 24 09 (tast 1) eller meld på e-post til medlemstjenester.