Tildeling av utdanningsstipend våren 2016

Av Gunhild Grythe, 11.05.2016

Innen fristens utløp var det kommet inn 7 søknader om utdanningsstipend.

De som ble tildelt stipend er:
Renate Andersen, SI Hamar akuttmottak

Anne J. L. Byfuglien, St. Olavs hospital, Trondheim

Agnieszka Monika Zych, Langerud sykehjem, Oslo

 Kriterier for tildeling av stipend vedtatt på styremøte i 2013 ble lagt til grunn ved vedtak om tildeling.

Renate Andersen, Anne J.L: Byfuglien og  Agnieszka Monika Zych