Sykepleierprisen 2016

Av Anne Hansen Vartdal, 12.05.2016

På vår markering av Internasjonal Sykepleierdag ble årets sykepleier 2016 kåret. Prisen gikk til Inger Marie Espeland.

På Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder årlige markering av sykepleierdagen ble Årets Sykepleier kåret.  Årets  pris gikk  til Inger Marie Espeland, psykiatrisk sykepleier i Arendal Kommune.

Inger Marie er en tydelig, modig og stolt sykepleier som framsnakker sykepleierfaget og sykepleierprofesjonen. En rollemodell for kolleger og studenter. Hennes nettverk er stort og samarbeidsparter er mange og av ulike yrkesgrupper.

Hun har vært nytenkende og pådriver, og med på å bygge opp forebyggende tjenester for barn ,unge og familier i Arendal Kommune. Hun er aktiv bidragsyter i arbeid med barn som pårørende, er medansvarlig i gruppe- og samtaletilbud for barn og foreldre der voksne sliter psykisk.

Inger Marie har vært leder av  Psykososial Kristeam i Arendal Kommune i en årrekke , der er hun  i beredskap når alvorlige hendelser skjer og nødetater ser at involverte trenger oppfølging og bistand.

Det er en verdig vinner av sykepleierprisen 2016. Inger Marie er engasjert, har stort pågangsmot og initiativ. Hun er personlig og uredd i møte med pasienter, pårørende og samarbeidsparter.  Hun deler villig sin kunnskap med kolleger, samarbeidsparter, studenter, pasienter og pårørende.

Det var syv kandidater til prisen i år. En egen jury, nedsatt av Fylkesstyret i NSF Aust-Agder, utpeker vinneren. Det var kolleger i Arendal Kommune som nominerte Inger Marie. De får et gavekort som takk.

Vi gratulerer Inger Marie Espeland med Sykepleierprisen 2016 i Aust-Agder.