Sykepleierprisen 2016!

Av Guro Strugstad Jenssen, 18.05.2016

Ingvild Aabakken, psykiatrisk sykepleier ved Sykehuset Levanger, bli tildelt Sykepleierprisen 2016 under markeringen av den Internasjonale sykepleierdagen 12.mai på Dampsaga.

Psykiatrisk sykepleier Ingvild Aabakken fra Levanger er tildelt årets sykepleierpris i Nord-Trøndelag. Prisen ble overrakt under Norsk Sykepleierforbunds fagkonferanse i Steinkjer 12.mai, som er den internasjonale sykepleierdagen. 12.mai var fødselsdagen til grunnleggeren av moderne sykepleie, Florence Nightingale.

Ingvild Aabakken har i 29 år vært sykepleier i direkte pasientrettet arbeid. Hun er nå ansatt ved Psykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger. I juryens begrunnelse for å tildele henne prisen, heter det at Aabakken har videreutviklet sykepleierfaget spesielt innen kognitiv terapi. Hun har drevet utstrakt kursvirksomhet i hele landet og ved egen arbeidsplass, og har bidratt til økt kunnskap og utdanning i forhold til psykiske lidelser. Spesielt har hun vært opptatt av brukermedvirkning. Som psykiatrisk sykepleier har Ingvild Aabakken vist en genuin interesse for psykiatrifeltet og for kontinuerlig fagutvikling, og har omstillingsevne og fleksibilitet tilpasset det moderne samfunnet. Alltid med fokus på det beste for pasienten.