Årets Sykepleier 2016: Stein Bertin Tønnessen

Av Ragne Quinteros, 18.05.2016

Stein Bertin Tønnesen ble kåret til Årets sykepleier i Vest-Agder, 2016 under fylket sin årlige fagkonferanse på 12 mai.

Han har jobbet i alders psykiatrien i over 30 år og er i dag enhetsleder der.

Årets sykepleier fikk prisen på bakgrunn av følgende begrunnelse:
"Han fremmer sykepleietjenesten tilpasset det moderne samfunn og han tenker tverrfaglighet ved utredning og under behandling. Hans kolleger sier at Årets Sykepleier er svært inkluderende av ansatte uansett fagområde. Selv om Årets Sykepleier ikke jobber klinisk, er han ofte å se blant pasientene. Han hjelper til med klinisk arbeid der det er behov, og er med på å utarbeide evidensbaserte miljøterapeutiske prinsipper som en del av behandlingen. Han bidrar til å verne om verdier som ivaretar denne pasientgruppen på en respektfull måte innenfor et kompleks fagområde.  Han er en som har jobbet med pasientgruppen over en årrekke og har fulgt faglige tilnærminger og metoder som har endret seg over tid. Dette krever et spesielt engasjement som vi mener Årets Sykepleier innehar.