Fagkonferanse i rehabilitering 26.09.16

Av Johanne Seim, 19.05.2016

Ja, vi kan!

En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst i rehabilitering .

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 26.09.16

 Velkommen til fagkonferanse i regi av NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering. I etterkant av konferansen vil det bli avholdt generalforsamling og valg.  

Dette blir en spennende dag med mange fantastisk flotte foredragsholdere.

Program og påmelding kan du finne her.

Beskrivelse av foredragsholdere:

Per Brodal er lege og professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Han skal snakke om grunnlaget for motivasjon og målretta atferd utfra et nevrobiologiske grunnlag. Han har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en lang rekke artikler og lærebokklassikeren ”Sentralnervesystemet”.

Himmeljegerne / Lars Martin og Simen Tannæs-Fjeld har et foredrag om prosjektet der to brødre, den ene av dem psykisk utviklingshemmet, gjennomførte en skiekspedisjon på 43 mil mellom Cambrigde Bay og Gjoa Haven i Nordvest passasjen. De trosset grenser og gjorde det umulige ved hjelp av nøye planlegging og en enorm vilje til å lykkes.

Live Skjeggedal Bentsen er sykepleier med mastergrad i Helsefag. Hun arbeider ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering v/ Sørlandet sykehus. I sitt foredrag, som er basert på masteroppgaven,  fokuserer hun på erfaringer med bruk av naturen som arena for rehabilitering. Foredraget belyser bla. pasienterfaringer , om glede og mestringsfølelse i naturen, om fellesskap og selvinnsikt når livet byr på utfordringer.

Dagmar S. Hansen-Lia er spesialsykepleier  og koordinator v/ Enhet for fysikalsk medisin og forebygging, Sørlandet sykehus. Hun arbeider med rehabilitering av hjerte/lungesyke og sykelig overvekt hos barn og unge. Hun har erfaringer i bruk av motiverende intervju i praksis og vil fortelle om sine erfaringer.

Rebekka Nøkling er motivator, helsejournalist, med medisinsk genforskningsbakgrunn og eier selskapet ”Livslyst og motivasjon”.  I tillegg til å lose oss  gjennom dagen vil hun ha et foredrag om ”Hvordan fremme livslyst og motivasjon hos pasientene og oss selv. ”

Velkommen til en lærerik og givende konferanse!