Livskvalitet og fysisk helse hos eldre etter TAVI.

Av Gunhild Brørs, 20.05.2016

Siv Olsen og hennes medforfattere har undersøkt livskvalitet og fysisk helse hos eldre med alvorlig aortastenose etter kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI).

 

Studien er nylig publisert i European Journal og Cardiovascular Nursing under tittelen Changes in self-reported health and quality of life in octogenarian patients one month after transcatheter aortic valve implantation.

Studien er også omtalt i unicard - nasjonal forskning på hjerte- og karsykdommer.

 

Resultater fra studien er tidligere i år presentert på den internasjonale kongessen Euro Heart Care.