Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Av Sigrid Karin Tvedt, 25.05.2016

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykepleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Gunn er  utdannet sykpleier, helsesøster, barnesykepleier og psyk.sykepleier. De sister 25 årene har hun jobbet i Øvre Eiker kommune. Hun har jobbet 10 år på nyfødt - Rikshospitalet og Drammen sykehus, og 7 år på medisinsk avdeling. (Hun går av som pensjonist etter 42 år i 100% stilling i oktober 2016).

Gunn etablerte, var sykepleiefaglig ansvarlig og "bygget opp" kriseteamet i Øvre Eiker kommune. Gunn var kriseteamleder i vår kommune i 7 år. Hun leder kriseteamsarbeidet med høy faglig kvalitet, hun utarbeidet retningslinjer for teamet, sikret veiledning for ansatte i kriseteamet, og ledet teamet gjennom flere store hendelser i vår kommune. De siste store hedelsene var dødsulykken i Hokksund hvor 90 ungdom i nærmiljøet var delaktige, og massedrapene på Utøya i 2011. Under Utøya-hendelsene hadde kriseteamsleder i ØVre Eiker anvar for oppfølging av 33 personer i våre kommune. Øvre Eiker har i ettertid fått ros av fyleksmannen og etterlatte for sitt arbeid med oppfølgingen av pårørende og etterlatte etter Utøya.

 • Gunn har vært kommunens link mot de frivillige i kommunen. Hun leder HOME START-Øvre Eiker. Dette er frivillige som hjelper småbarnsforeldre som trenger ekstra hjelp noen timer pr. uke pga litenetteverk ekker sykdom i nær familie. Hun er ansvarlig for kursene for de frivillige og veileder de frivillige som arbeider i familiene. 24 barn fikk hjelp av Home start i fjor.
 • Gunn bidrar enomt i arbeidsmiljøet vårt, hun er den som strikker, baker, kommer med bloster når kollegaer strever med sykdom eller har en utfordrende livssituasjon. Hun fremsnakker kommunen, og er alltid takknemlig for det hun får eller mottar av arbeidsgiver. Hun er rett og slett stolt av arbeidsplassen sin, og sier det til samarbeidspartnere og andre.
 • Gunn har ledet arbeidet med å forebygge barnefattigdom gjennom flere år i vår kommune. 70-80 barnefamilier har gjennom flere år fått tilskudd til ferieaktiviteter til sine barn. Gunn organiserte ulike turer i sommer/vinterferie for barn i målgruppa. Hun administrerer et bruktlager hvor barnefamilier i målgruppa kan hente klær. Til jul organiserte hun juletrefest med frivillige til abrn og familier i målgruppa.
 • Alt i alt er Gunn en "bauta" som har stått på for barn og familier som har det vanskelig og lever i en vanskelig livssituasjon i vår kommune gjennom mange år. Hun har faglig jobbet for å gi barne en bedre hverdag med å utvikle tilbudet for barn som pårørende, hun var en i den frste i landet som ledet sorggruper for barn. Hun er en flott rollemodell og inspirator for oss alle i Familiesenteret.

Begrunnelse fra juryen:

Årets pris går til sykepleier Gunn Hansen. ”For ei dame som du” syner Halfdan Sivertsen. For en sykepleier, sier en enstemmig jury. 

Hvorfor har Gunn blitt kåret til årets sykepleier?

 • Velutdannet – kunnskapsgrunnlaget er solid. Gunn er utdannet helsesøster, barnesykepleier og psykiatrisk sykepleier.
 • Allsidig klinisk praksis – hun har jobbet med de aller minste pasientene ved nyfødt intensiv både ved Rikshospitalet og ved Drammen sykehus. Hun har også arbeidet med voksne pasienter ved medisinsk avdeling og har jobbet i kommunen i mange år med ulike arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Utviklingsarbeid – Gunn har bygget opp kriseteamet i Øvre Eiker og ledet kriseteamet over flere år.
 • Veiledningsoppgaver – Gunn beskrives som en god rollemodell og har vært involvert og engasjert i i kriseteamet mange og ulike oppgaver. Bl. annet trekkes det frem hennes innsats i forbindlese med ungdomsdrapet i Hokksund hvor en rekke unge mennesker var involvert. Utøya er nok en katastrofe, hvor hun sammen med kriseteamet gjorde en uvurderlig innsats for barn, unge og foresatte i dyp sorg og krise.
 • Frivillig arbeid - Gunn beskrives som kommunens link inn mot frivillig arbeid. Spesielt vektlegges hennes innsats for å hjelpe småbarnsforeldre som det særlig vanskelig og store hjelpebehov.
 • Kulturbygger  - Gunn bidrar for å fremme et positivt arbeidsmiljø og kollegastøtte for de som opplever utfordrende livssituasjoner
 • Stolt av arbeidsplassen – tenk det dere! Å være stolt av sin arbeidsplass etter 42 år i 100 % stilling, det er litt av en merkevare å kunne trekke seg tilbake fra arbeidslivet med.
 • Engasjement for de mest sårbare gruppene – Gunn har på ulike måter og med ulike metoder arbeidet med å forebygge barnefattigdom.

 

Din leder, Lene Hansen, karakteriserer deg som en BAUTA. En bauta er noe som står trykt og støtt når det blåser!!!

 

Gunn, du har vært og fortsatt er en sykepleier det står respekt av, derom hersker det ingen tvil.

 

Hjertelig til lykke med prisen, den er deg vel fortjent!