Lokalgruppeledersamling 2016

Av Margrete Ronge, 03.06.2016

25 mai ble det arrangert lokalgruppeledersamling i Trondheim. Godt oppmøte og gode faglige diskusjoner var resultatet. Les referat her.

Gode faglige diskusjoner
Heidi Klefstad- daglig gleder
Hvordan bli en daglig gleder
Uten mat og drikke duger helten ikke
God middag og godt selskap

 

Lokalgruppeledersamling Trondheim 25 mai 2016

Referent: Margrete Ronge

Tilstede:

Henriette Herrem ,Bergen. Ellen Buraas, Vestfold. Linda-helen Savjord , Bodø. Tone Aasen, Akershus. Anne Alvseike Susort, Stavanger. Anita Vanvik ,Trondheim. Katrin V.Isaksen , Ålesund. Sissel Alstad Berg, Trondheim. Heidi Nicolaisen, Stokmarknes. Kjersti olaussen, Trondheim. Margrete Ronge, Akershus. Tone Hestad Storebø, Bergen. Mette S.Vatnan, Mosjøen. Kristina Førde, Bergen. Christine Will, Bergen.

Møtet åpnet med en «runde rundt bordet» der alle presenterte seg og fortalte litt om sitt arbeid med lokalgruppen. Det var en variert gruppe med uroterapeuter og sykepleiere innenfor urologi og gynekologi.  Noen steder er det aktivitet og andre steder er det ikke aktivitet. Det manglet ikke på faglig kompetanse i gruppen men det å drive lokalgrupper oppleves nok til tider litt vanskelig. Det kan være spørsmål rundt økonomi, få leie inn forelsere og å få medlemmene til å komme på møter.

Det kom noen innspill på hva som gruppene har fått til. I Orkdal har de blant annet arrangert inkontinenskurs for damer. Har fått gode tilbakemeldinger på dette. De synes det er et problem at vi ikke kan annonsere for helsetjenester.

Det kom også forslag om å bruke sanitetsforeningene som støttespiller. Flere hadde vært på deres møter og snakket om inkontinens med god respons.

På Stokmarknes har Heidi Nicolaisen innkalt ressurspersoner fra de ulike avdelingene til møte og tatt kontakt med deres ledere for å avklare at de kan komme på møte i arbeidstid.  Der har hun i første omgang hatt fokus på overfylte blærer og kateterbruk. De har utarbeidet en prosedyre som heter «scan og tøm blæra i tide», det er også lagd en prosedyre for operasjon for å unngå overfylte blærer.

Det kommer også forslag om å arrangere kurs for kommunehelsetjenesten og legevaktsleger om suprapubiskateter. Det tar mye ressurser å sende pasienter i ambulanse til og fra sykehuset for å få skiftet et suprapubiskateter.

Dette er bare et lite utvalg av det som ble diskutert.

Så  kom Heidi Klefstad, daglig gleder og tok oss gjennom en utrolig morsom time. Hun snakket om hvor mye et smil kan gjøre for at dagen skal bli god og at et smil fra deg kan gi ringvirkninger på hele arbeidsplassen. Hun ga av seg selv og fortalte om sin vei til å bli en «daglig gleder». Det var vel verdt å bruke en time sammen med henne.

Kvelden ble avsluttet med en god middag og fortsettelse av våre faglig diskusjoner.

Engasjerte deltakere på lokalgruppeledersamling