"Sykepleieren som påvirker innen folkehelsearbeidet" 31.mai -1.juni 2016

Av Jannicke Pedersen, 07.06.2016

NSF arrangerte i vår to kurs med tittelen ”Sykepleier som påvirker innen folkehelsearbeidet” hvor fylkesledere, medlemmer i fylkesstyrer tillitsvalgte og medlemmer i faggruppestyrer var invitert til å delta. Det var lagt opp til et program som var variert og spennende.

 

Jeg deltok i kraft av min funksjon som nestleder i FSRHs styre. Vi fikk en innføring i hva folkehelse er i praksis, og hvordan vi kan bruke egen organisasjon i påvirkningsarbeid. Vi fikk en god gjennomgang av politiske og administrative systemer, kvalitet og internkontroll  som gjorde at jeg fikk en ny forståelse av hvordan det politiske system på kommune nivå virker og på hvilke nivå det kan være smart å påvirke. 

Videre i programmet var en interessant og relevant gjennomgang av ulike lover, stortingsmeldinger og retningslinjer som er relevante i forhold til folkehelsearbeid. Denne kunnskapen vil komme godt med når vi skal argumentere for våre meninger om f.eks faglig forsvarlighet.

Dag 2 startet med et motiverende og inspirerende foredrag om kunsten å overbevise. Vi fikk både teoretisk og skjematisk fremstilling som blir nyttig når vi skal bygge opp vår argumentasjon. Ikke minst fikk vi erfare eksempler i praksis på hvordan påvirkning skjer og hva som er lurt å tenke på når en ønsker å fremme sine meninger på en slagkraftig måte. Dette er anvendbare metoder enten det dreier seg om kommunikasjon opp mot administrasjon, politikere, befolkningen forøvrig eller media.

Det var lagt opp til stor grad av egenaktivitet i grupper, og vi fikk både teoretisk påfyll, mulighet for refleksjon , diskusjon og praktiske øvelser.

Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap og motivasjon for å drive folkehelsearbeid etter to kjekke dager i Trondheim med nye, spennende bekjentskap fra noen av alle de dyktige sykepleierne som er i NSF og gleder meg til å anvende det i praksis!

Jeg vil anbefale alle å delta i tilsvarende kurs om anledningen byr seg.

Jannicke Brekklund, Nestleder FSRH og sykepleier på AFMR Lassa