Viktig nyhet om Hjertelinjen – nå også som Chat

Av Gunhild Brørs, 09.06.2016

Pasienter med hjerte- og karsykdom har ofte behov for kontinuerlig rådgivning og informasjon om behandling og forebygging. I Norge finnes det mange gode tilbud om hjerterehabilitering og rådgivning, men det er dessverre stor nasjonal variasjon mellom programmenes omfang og innhold. Derimot, uavhengig av bosted, har alle lik tilgang til Hjertelinjen til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som nå også tilbyr Chat med pasienter og pårørende.  

Hurtig diagnostisering og effektiv behandling av pasienter med hjerte- og karsykdom innebærer reduksjon i antall liggedøgn på sykehus og begrenset tid til nødvendig pasientundervisning. Ved utskrivning bør alle pasienter få informasjon om ulike sekundærforebyggende programmer, hvor de kan innhente nødvendig kunnskap for å kunne etterleve behandling og livsstilsråd. Ved å informere pasientene om Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Hjertelinje - via telefon, e-post eller den helt nye chattefunksjonen – kan vi bidra til å sikre at pasientene har en trygg plass å henvende seg i etterkant av utskrivning fra sykehuset.

Hjertelinjen er åpen mandag til fredag mellom klokken 10.00 og 14.00, og har spesialsykepleier som gir råd om hjerte- og karsykdom til både pasienter og pårørende. Hvert år får Hjertelinjen henvendelser fra rundt 1000 personer. Nå kan pasienter og pårørende også chatte med en spesialsykepleier via en helt ny chattefunksjon.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen sin fagkonsulent for hjerte og kar, Øivind Kristensen, forteller at over 80 % av henvendelsene på Hjertelinjen er fra personer med hjertesykdom, mens de restværende er pårørende og fagpersoner. De hyppigste spørsmålene er omkring rytmeforstyrrelser og trening ved hjertesykdom.

Det er viktig at sykepleiere har kunnskap om Hjertelinjen, og at de informere pasienter og pårørende om at de kan nå Hjertelinjen på tre ulike måter – telefon, e-post og Chat.

- For noen er det en høy terskel å ringe Hjertelinjen, og det kan derfor være lettere å kontakte Hjertelinjen via Chat, sier Øivind Kristensen til NSF-LKS.  Kristensen legger til at det er viktig å informere om at tjenesten er enkel å bruke og at alle henvendelser er anonyme.

Den nye Chattefunksjonen finnes nede i høyre hjørne inne på hjertesidene - Hjerte og kar - på www.nasjonalforeningen.no.